Selezione Legni Pregiati 5x50ml
Name

Selezione Legni Pregiati 5x50ml

Share
Obsequium Friends Price
84
105

Tasting box
1x50 ml Balsamic Ash "Series 5"
1x50 ml Chestnut Balsamic "Series 8"
1x50 ml "Series 10" Oak Balsamic
1x50 ml Juniper Balsamic "Series 12"
1x50 ml "Series 16" Cherry Balsamic